Kami sedia untuk membantu anda!

Hantar tiket kepada kami dengan mudah mengikut isu atau sokongan yang anda perlukan. Pihak YGMB akan menguruskan setiap permintaan atau permohonan yang anda perlukan dan memastikan respons yang disasarkan. Pengurusan tiket dinamik kami menampilkan aliran kerja yang diperkemas, mengurangkan masa resolusi dan meningkatkan kepuasan pengguna.